Sanatci Bilgisi

1.Ahmet

Osmanlı padişahlarının on dördüncüsü, İslam halifelerinin yetmiş dokuzuncuzu olan I. Ahmet, 14 yıl tahta kalmıştır.

I. Ahmet, 18 Nisan 1590'da Manisa'da doğdu. Babası III. Mehmet, annesi ise Handan Sultan'dır. Şehzadeliğinde Aydınlı Mustafa Efendi, Hocazade Ahmet ve Es'ad Efendi gibi devrin âlimlerinden dersler aldı. Babası III. Mehmet'in ölümü üzerine 21 Aralık 1603'de Eyüp Sultan'dan kılıç kuşanarak 14 yaşında Osmanlı tahtına geçti.

I. Ahmet, tahta geçtiğinde Osmanlı Devleti batıda Avusturya, doğuda İran ile savaş halindeydi. I. Ahmet, Sokolluzade Lala Mehmet Paşa'yı Avusturya cephesinde, Çağalazade Sinan Paşa'yı ise İran cephesinde gönderdi. Peşte ve Vaç Kaleleri'nin zaptından sonra Sokolluzade Estergon Kalesi'ni kuşattı. Estergon Kalesi'nin alınmasından sonra Uyvar ve Polata Kaleleri'de ele geçirildi. 1606 yılında Sokolluzade'nin ölümünden sonra Avusturya barış istedi. Budin'de yapılan görüşmelerde 11 Kasım 1606'da Avusturya ile Zitvatoruk Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Kanije, Eğri ve Estergon Kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalacak ve Avusturya Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödedi.

"Bahtî" ve "Ahmedî" mahlasını kullanan I. Ahmet, dine bağlılığını şu dörtlük ile ifade etmiştir:

N’ola tacum gibi başumda götürsem daim
Kademi resmini ol hazret-i Şah-ı resulün
Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir
Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülünÇalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
Copyright © 2009 SanatciBilgisi Hizmetidir...


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=